vineri, 3 martie 2017

ALBASTRU

Nu credeam sa-nvat a muri vreodata;
                                                    Pururi tanar, infasurat in manta-mi,
                                                    Ochii mei naltam visatori la steaua
                                                    Singuratatii.

                                                                                           Oda ( in metru antic)- Mihai Eminescu, 1883